Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat, Nyilatkozat

Online felületen keresztül végzett adatkezeléshez

Jelen Szabályzat, Nyilakozat célja, hogy Street Gábor (továbbiakban Adatkezelő) ügyfelei, potenciális ügyfelei számára megnyugtató rendszert ismerhessenek meg személyes adataik védelméről, a jogi előírásokat szem előtt tartva biztonságos, ügyfélközpontú kezeléséről.

Jelen szabályzat az alábbi EU-rendelet alapján jött létre:

2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Adatkezelő érzékeny (pl. nemi, faji, politikai, vallási) adatokat nem kezel, nem tárol.

1)    Az Adatkezelő

Street Gábor ceremóniamester és trubadúr

egyéni vállalkozó

székhelye: 2120 Dunakeszi, Tisza u. 122.

adószáma: 66415329133

telefon: +36-30-6363205

honlapok:  www.daloseskuvo.hu, www.ajandekdal.hu, www.hubadur-ceremoniamester.hu, www.streetgaborhuba.hu, www.hubadurwedding.hu

NAIH nyilvántartási szám: NAIH-71332/2013

A kezelt adatokhoz egyedül Adatkezelő fér hozzá.

2)    Felhasználó, Adatgazda

Mindazok, akik fenti pontban megnevezett honlapokat látogatják (Felhasználó), szolgáltatásra megbíznak (Megbízó), ajándékdalt megrendelik (Megrendelő),  Adatgazdának minősülnek.

3)    Kezelt adatok köre

a)      www.hubadur-ceremoniamester.hu, www.daloseskuvo.hu

Az érdeklődő jegyespárok ajánlatadás céljából fordulnak Adatkezelőhöz, és ezért adják meg személyes adataikat:

 • Regisztráló neve, e-mailcíme, mobilszáma
 • Regisztráló párjának neve, hogy mindkettőjüket megszólíthassam.
 • Esküvő helye, időpontja
 • Esküvővel kapcsolatos elképzelések
 • Szerződéskötéshez személyi igazolvány száma, lakcíme
 • Megbízási díjjal kapcsolatos számla kiállításához számlázási cím
 • Megjegyzés
 • Közvéleménykutatási kérdésekre adott válaszok

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, ajánlattétel, kapcsolattartás, személyes megismerés, esküvői szolgáltatás személyessé, közvetlenné tétele

Adatkezelő a Megbízó jegyespárral véglegesített szerződés keretében írásban rögzíti az esküvő előtt kiküldésre kerülő felkészítő levélsorozatot.

b)     www.ajandekdal.hu

Azok a honlaplátogatók, akik szeretnék családi-baráti ünnepeiket (születésnap, évforduló, esküvő, házassági évforduló stb.) különlegessé, emlékezetessé, személyessé alakítani, egyedi ajándékkal kirukkolni, Hubadúr-dal elkészítését és alkalmi előadását rendelik meg a weboldalon.

Ehhez az alábbi adatokat adják meg:

 • Regisztráló neve, e-mailcíme, mobilszáma, postázási címe, számlázási címe
 • Az ünnepelt(ek)re vonatkozó történet, személyes leírás(ok)
 • Az ünnepség helye, időpontja
 • Megjegyzés
 • Közvéleménykutatási kérdésekre adott válaszok

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, megrendelés, kapcsolattartás, ünnepelt és megrendelő, az ünnep megismerése, a különleges, egyedi, személyes ajándékdal elkészítése

c)     www.hubadurwedding.hu

Az érdeklődő jegyespárok ajánlatadás céljából fordulnak Adatkezelőhöz, és ezért adják meg személyes adataikat:

 • Regisztráló neve, e-mailcíme, mobilszáma
 • Regisztráló párjának neve, hogy mindkettőjüket megszólíthassam.
 • Esküvő helye, időpontja
 • Esküvővel kapcsolatos elképzelések
 • Szerződéskötéshez személyi igazolvány száma, lakcíme
 • Megbízási díjjal kapcsolatos számla kiállításához számlázási cím
 • Megjegyzés
 • Közvéleménykutatási kérdésekre adott válaszok

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, ajánlattétel, kapcsolattartás, személyes megismerés, esküvői szolgáltatás személyessé, közvetlenné tétele

Adatkezelő a Megbízó jegyespárral véglegesített szerződés keretében írásban rögzíti az esküvő előtt kiküldésre kerülő felkészítő levélsorozatot.

Továbbá bármelyik honlapon akciókhoz, játékhoz, felmérésekhez megvalósulhat adatkezelés – esetenként változó adatokkal: név, e-mail cím, értesítési telefonszám.

4)    Az Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelés jogalapja az Adatgazda személyes, önkéntes és határozott hozzájárulása, melyet elektronikus úton erre kihelyezett üres jelölőnégyzet kipipálásával, illetve szerződéstervezet elfogadásával és aláírásával erősít meg.

Elektronikus regisztráció, megrendelés csak akkor válik véglegessé és az adatok akkor kerülnek be az Adatkezelő rendszerbe, ha jelen Adatkezelési Szabályzat megismeréséről Adatgazda/Felhasználó egyértelműen nyilatkozik a jelölőnégyzet kipipálásával.

5)    Adatfeldolgozók

e)     Regisztráció, feliratkozás, megrendelés

Jelen Szabályzatban megnevezett adatok kezelésére Adatkezelő a magyarországi fejlesztésű Mail Master adatfeldolgozó rendszert használja. A rendszer fejlesztője és működtetője:

SalesAutopilot Kft.

1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

+36-1-490-0172

Adószám: 25743500-2-42

Feliratkozás, megrendelés

Adatkezelő a honlapokon beküldhető adatokat a Mail Master adatfeldolgozó rendszeren keresztül rögzíti, tárolja, kezeli.

Mail Master az Adatkezelő utasításait hajtja végre szoftveres módon.

Leiratkozás kezelése

Felhasználó mindegyik elektronikus levélről leiratkozhat, egy kattintással, vagy válaszlevél küldésével.

Adatkezelő a leiratkozást kérő levél beérkezését követő 24 órán belül leiratkoztatja az Adatkezelő rendszerben Felhasználót.

Adattörlés, adattisztítás

A leiratkozott Felhasználók adatait a leiratkozástól számított 12 hónapon belül törli a rendszerből Adatkezelő.

Hasonlóképpen a hibás regisztrációk, be nem fejezett megrendelések adatait is a regisztráció illetve megrendelés napjától számított 12 hónapon belül törli a rendszerből Adatkezelő.

f)       Futárszolgálat

Az elkészült Hubadúr-dal Aranylemezt futárszolgálattal kézbesíti Adatkezelő.

DPD Hungária Kft.

1158 Budapest, Késmárk utca 14/b

+36-1-501-6200

Adószám: 10901232-2-44

A futárszolgálatnak a kézbesítéshez elengedhetetlen átadott adatok:

Megrendelő neve, postacíme, mobiltelefonszáma, e-mail címe

Az adattovábbítás célja:

Hubadúr-dal termék kiszállítása, kézbesítése

g)      Számlázás

Adatkezelő a megrendeléssel, megbízással kapcsolatban elektronikus számlát állít ki a Számlázz.hu weboldalon. A számlák őrzéséről, adatainak nyilvántartásáról, alátámasztó dokumentumok (pl. megbízási szerződés) megőrzéséről külön jogszabály rendelkezik. A számlázó rendszer fejlesztője és működtetője:

KBOSS.hu Kft.

2000 Szentendre, Táltos utca 22. B. ép

+36-30-35-44-789

Adószám: 13421739-2-13

A számlázó szoftvernek a számla kiállításához, teljesítéséhez, fizetési felszólításhoz elengedhetetlen átadott adatok:

Megrendelő/Megbízó neve, számlacíme, mobiltelefonszáma, e-mail címe, megrendelt termék neve, értéke, megbízás tárgya, értéke

Az adattovábbítás célja:

Számla kiállítása

h)     Bankkártyás fizetés

A Számlázz.hu „össze van kötve” a SimplePay fizetési rendszerrel, így Megrendelőnek/Megbízónak lehetősége van bankkártyás fizetésre. A pénzügyi rendszer fejlesztője és működtetője:

OTP Mobil Szolgáltató Kft.,

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Adószám: 24386106-2-43

A pénzügyi rendszernek a számla teljesítéséhez, kifizetéséhez elengedhetetlen átadott adatok:

Megrendelő/Megbízó neve, számlacíme, mobiltelefonszáma, e-mail címe, megrendelt termék neve, értéke, megbízás tárgya, értéke

Jelen Szabályzatban megnevezett Adatkezelő a kifizetéskor online felületen beírt bankkártya adataihoz, jelszavához nem fér hozzá. Jelen pontban a pénzügyi rendszer a kifizetés tényéről (név, tárgy, nap, érték) értesítést küld Adatkezelőnek és az előző pontban megnevezett Számlázó szoftvernek is.

Az adattovábbítás célja:

Elektronikus fizetés zárt banki felületen

i)        Honlapok felhasználói élményének javítása

A honlap egyes látogatóinak személyes adatait, IP-címet Adatkezelő nem ismeri meg a látogatás során, ezeket az adatokat nem kezeli, nem tárolja.

Remarketing célból – honlaplátogató egyértelmű engedélye esetén – a honlap kódja ún. cookie-kat (sütiket) helyez el látogató számítógépén, melynek segítségével a Facebook és Google Adwords hirdető rendszerein keresztül célirányosabb hirdetésekhez, ajánlatokhoz juttatja a honlap látogatóját.

Ezek a szolgáltatók kezelik az elhelyezett cookie-k, adatait, személyes adatokkal nem társítják.

További információ:

 • https://www.facebook.com/about/privacy/
 • http://www.google.com/privacy.html

A honlap látogatásával kapcsolatos analitikai méréseket Adatkezelő a Google Analitics szolgáltatással végzi. Szintén alkalmatlan a személyes beazonosításra, csupán statisztikai adatokhoz lehet így hozzájutni, amelynek elemzésével és figyelembe vételével a felhasználói élményt tudja Adatkezelő biztosítani a látogatók számára.

6)    Tiltakozás, kifogás

Tisztelt Adatgazda, Felhasználó, Honlaplátogató, Ügyfelem!

Ha szeretné, hogy személyes adatait a továbbiakban másféle képpen kezeljem, vagy egyáltalán ne kezeljem, használjam, továbbá ha ön úgy érzi, hogy adatait nem tisztességesen, nem jogszerűen, nem célszerűen, nem a felhatalmazásának, hozzájárulásának megfelelően használom, kérem, elsősorban forduljon hozzám bizalommal, hogy kérésének, észrevételeinek eleget tehessek!

Minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy megadott adataikat megvédjem, helyesen, jogszerűen és tisztességesen kezeljem. Szándékaim ellenére bekövetkező esetleges hiba esetén kérem, hogy értesítsen az első oldalon lévő elérhetőségeken! Szíves közreműködését, együttműködését, megértését előre is köszönöm.

Megkeresését, figyelmeztetését, panaszát, tiltakozását kézhez vételt követően 15 naptári napon belül Adatkezelő kivizsgálja, dokumentálja, és az érintettnek erről írásban beszámol. Az adatvédelmi incidensről Adatkezelő jelentést nyújt be NAIH-hoz.

Amennyiben ezek után még mindig úgy érzi, hogy személyes adatait illetően sérelem éri, panasszal élhet az alábbi Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

06- 1-391-1400

ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu